Bo Ekman har genom grundandet av Tällberg Foundation gjort en gedigen insats för att samhällets ekonomiska kalkyler också ska ta hänsyn till naturens begränsningar. Vi är säkert många (jag noterar att Cornucopia, Flute och Effekt också skrivit om detta) som därför blir lite förvånade över den harang av påståenden och plattityder som han har staplat upp på DN debatt. Att ”theclimatescam” tycker att artikeln andas tillnyktring säger ju också en del..

Det är lite svårt att sortera ut vad artikeln egentligen för fram. Huvudbudskapet är tydligt: tillväxt är det enda sättet att lösa miljöproblemen. Men eftersom det inte är så lätt att logiskt förklara ett sådant påstående så har det lindats in ordentligt i diverse flum. Följande är de argument som förs fram:

”Det främsta medlet för att hålla social och politisk oro på avstånd i det moderna samhället är ekonomisk stabilitet och tillväxt: att skapa resurser att fördela, spara/investera eller konsumera”

Ok, visst är det så. Men det finns inget som talar om hur tillväxt löser miljöproblem.

”All uthållig politik måste formas utifrån människors verkliga egenintressen. Makt utgår från förmågan att i fortvarighet förstå och med förstånd tillgodose dessa egenintressen.”

Ok, visst är det så, men inte heller här finns det något som talar om hur tillväxt löser miljöproblem.

”Miljörörelsen måste ta ställning till: Vems intresse representerar den? Naturens eller människans? Tillväxtkramarna måste ta ställning till den ekologiska bärkraften för framtida produktion och expansion. Den är en förutsättning för framtida värdetillväxt. Hur länge vågar man såga i den gren man sitter på?”

Ok, både miljömuppar och tillväxtfanatiker måste ta hänsyn till den andra sidan. Även detta kan jag backa upp. Navelskådande löser sällan några problem, men återigen så handlar det inte om hur tillväxt löser miljöproblemen.

”Det är inte ekonomin som skapar teknologin. Det är tvärtom. Ny teknologi kommer ur kombinationer av existerande teknologier som möter och skapar nya behov. Att säga nej till tillväxt är att sätta grimma på nya lösningar på alla de problem som skapats av den teknologi som vi tidigare litat till. Man kan också vara alldeles säker på att ny teknologi i sin tur kommer att skapa problem som vi ännu inte blivit varse. Allt är ett flöde, allt är förändring.

Alltså utan tillväxt, ingen teknologiutveckling. Utan teknologiutveckling inga lösningar på energi-/miljöproblemen. Men om det funnes tillräckligt starka ekonomiska stimulanser för väljare och konsumenter att få energi-/miljöproblemen under kontroll, är det troligt att lösningar kommer fram.”

Tja, det är nu vi börjar närma oss pudeln och hans kärna och här börjar det spåra ur. Artikeln ger helt enkelt inte bättre argument för varför tillväxt löser miljöproblemen än att det är troligt att med rätt ekonomiskt incitament så löser det sig. Ganska många ord för att uttrycka en så banal sak. Och ett sätt att blanda bort korten.

Det är ju fortfarande så att god tillgång på natur- och energiresurser hittills har varit grundläggande förutsättningar för vår tillväxt. Trovärdiga argument för något annat har jag fortfarande inte sett. Försök gärna överbevisa mig, men kom med bättre argument än Bengt!

Jag såg att DN faktiskt publicerade ett bra svar på Ekmans artikel!

Annonser