Kul att höra en vettig genomgång av Peak Oil på Sveriges Radio. Visserligen Klotet, men ändå. Bra genomgång av: IEA:s senaste uttalanden, vad Kjell Aleklett tycker om deras platåtänkande, samt uttalande från Gunnar Agfors (veteran i oljebranschen) om hur uppblåsta OPECs siffror över reserver är.

Alltid en början till lite mer uppmärksamhet.

Annonser