I ett av de första inläggen på den här bloggen skrev vi om att en stor del av börsföretagen i Sverige egentligen är ägda av allmänheten via fonder och pensionsavsättningar. Trots det så agerar förvaltarna av dessa fonder ofta som om de själva är ägarna när de representerar fonden på bolagsstämmor osv.

Nu visar det sig att Folksam anammar en del av idén med demokratiska fonder. Man låter fondens sparare (dvs de som står för kapitalet till fondens ägande) rösta om vad som Folksam ska ta upp på bolagsstämman. Även om det verkar vara en bit kvar till spararna får någon egentlig makt över fondförvaltarnas agerande så är det i alla fall ett första steg.

Snart har kanske tvångssparandet i pensionsfonder blivit en modernare form av löntagarfonder?

Annonser